The Way of Zero Yen Life

 Their housefs total construction cost is zero yen. They have never bought the materials of their house. They got everything on the street. Not only that but their house, they live for zero yen...
 This house is made of wood, covered with a big vinyl sheet. That is the Sumida-River classic style. There is a big fireworks festival(Sumidagawa-hanabi-taikai) once in a year. Many people mat a big blue vinyl sheet on the street to look the fireworks sitting on the sheet. But after the fireworks, many people go back leaving the sheet. So Mr.Suzuki can get it easily and for zero yen. It looks like the natural materials in the mountain.
  He gets woods at the construction field. He always get permission to get it with the construction company. The whole materials of their house are trash in Tokyo.

 prev        next